DriftUtviklingVekst

System-SMS

Utsending av hendelsesbaserte SMS'er med den høyeste tilgjengelige leveringsraten.

SMS er en effektiv måte å kommunisere digitalt med dine brukere.

Vi har gjort prosessen enkel for deg.

Sammen med deg definerer vi hvem som skal stå som avsender på SMS'ene, og du får tilgang til et API.

Når din applikasjon sender en melding til vårt API om en SMS som skal leveres. Så videreformidler vi det til vår underleverandør.

Vi har integrert mot Vonage som leverer kommunikasjonstjenester til over 100 000 kunder.

System SMS

Pr SMS (160 tegn)

Spørsmål?

Kontakt oss på +47 333 22 122 eller ks@levelup.no.